Priser

En plads hos børnebanden koster 9100 kr pr. Måned

Det kommunale tilskud fra Århus kommune er pr. 1/1-20 på 5981kr pr. Måned

Egenbetaling er derfor på 3119kr pr. måned fra 1/1-20

I forældre indbetaler det fulde beløb på 9100 kr. Direkte til os, så det er på vores konto til disposition sidste bankdag i måneden. Beløbet betales forud – lige som tilskuddet også betales forud og direkte til jeres konto. Der skal ikke betales skat af tilskuddet.

Der ydes søskende rabat, men ikke hel eller delvis friplads.

Der betales i alle årets 12 måneder.

Prisen reguleres i det omfang der sker ændringer i tilskud fra kommunen.